NEW PRODUCT

Kaliya
Kaliya

Kaliya

-

View

Read More

Jaquar
Jaquar

Jaquar

-

View

Read More

Super Sweet D-165
Super Sweet D-165

Super Sweet D-165

Very sweet, firm and crispy flesh

View

Read More

Liberty 777
Liberty 777

Liberty 777

-

View

Read More

Fanta 555
Fanta 555

Fanta 555

-

View

Read More

Freshy
Freshy

Freshy

Big ear,Good tip fill

View

Read More

Robin
Robin

Robin

Dark green rind with dark stipes fruit sweetness and crispy.

View

Read More

Khaotok Thong 35
Khaotok Thong 35

Khaotok Thong 35

-

View

Read More

64x64

ปลูก ผักบุ้งจีน พื้นที่ 50 ตารางวา ใช้เวลา 25 วัน ขายได้เงิน 7 หมื่นบาท

ผักบุ้งจีน เป็นพืชผักที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวไทยมาช้านาน เนื่องจากมีลำต้น อวบ ตรงใหญ่ มีสีสันน่าทาน ทั้งยังเป็นพืชที่เพาะปลูกง่าย ขายได้ตลอดทั..
64x64

มาดูสูตรไล่เพลี้ยและแมลงจาก ยางกล้วย

มาดูสูตรไล่เพลี้ยและแมลงจาก ยางกล้วย ..
64x64

การใส่ปุ๋ยคอก รองก้นหลุม

ทุกท่านทราบไหมว่า การใส่ปุ๋ยคอกต่างๆ แบบผิดหรือไม่รู้วิธี เหมือนสุมไฟให้ต้นไม้..
64x64

เมล่อน………. เป็นพืชใจเสาะ จริงๆหรือนี่

ไปหาคำตอบกับเกษตรกรยุคใหม่......
64x64

เทคนิคการเพาะเมล็ดของผักแต่ละชนิด

ส่วนตัวคิดว่า ยากที่สุดของการปลูกผัก คือ ลดอัตราการสูญเสียของเมล็ดพันธุ์นี้เเหละครับ..