วิธีการปลูกผักกาดขาว มุเซอ

เติบโตเร็ว แข็งแรง สีเขียวอ่อน ทรงหัวสูง ห่อหัวแน่น ต้านทานโรคได้ดี น้ำหนัก 1.0-1.2 กก. ทนทานต่อการขนส่ง

การเตรียมแปลง

  1. ไถตากดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ตากดินไว้ 7-10 วัน
  2. หว่านปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์ให้ทั่วแปลงเพื่อปรับสภาพดิน อัตรา 500-1,000 กก./ไร่
  3. ใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก อัตรา 1,000-1,500 กก./ไร่ -ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นอัตรา 20-30 กก./ไร่
  4. ไถพรวนดินอีกครั้งให้ละเอียด และยกร่องกว้าง 2-3 เมตร ระดับแปลงสูงอย่างน้อย 25-30 เซนติเมตร

การเพาะเมล็ด

  • หลังเตรียมแปลงเสร็จให้หว่านเมล็ดให้ทั่วพื้นผิวแปลง ใช้ปุ๋ยคอกหว่านกลบเมล็ดหนา 0.5-1 เซนติเมตร แล้วคลุมด้วยหญ้าแห้งหรือฟางบางๆ รดน้ำให้ชุ่มด้วยบัวฝอยละเอียดให้ทั่วแปลง

การย้ายปลูก

  • เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 30-35 วัน ก็สามารถย้ายลงแปลงปลูกที่เตรียมไว้ได้เลย การย้ายกล้าควรย้ายช่วงบ่ายๆถึงเย็นหรือช่วงที่มีอากาศครึ้ม โดยใช้ระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถว 50*50 เซนติเมตร คลุมแปลงด้วยหญ้าแห้งหรือฟางบางๆ แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

การให้ปุ๋ย

  • ควรให้ปุ๋ยที่มีสัดส่วนของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียมในอัตรา 2:1:1 เช่น ปุ๋ยสูตร 20-10-10 หรือสูตรใกล้เคียง โดยให้ในอัตราประมาณ 80-150 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่เมื่อผักกาดขาวมีอายุ 20 วัน

การเก็บเกี่ยว

  • อายุการเก็บเกี่ยวของผักกาดขาวนั้นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ เช่น พันธุ์เบา มีอายุเก็บเกี่ยว 38-40 วัน หลังหยอดเมล็ด พันธุ์หนัก อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 50-55 วัน หลังจากหยอดเมล็ด การเก็บเกี่ยวนั้นใช้มีดคมๆ ตัดที่โคนต้น แล้วตัดแต่งใบที่เป็นโรคถูกแมลงทำลายออก แต่ยังคงเหลือใบนอกๆไว้ประมาณ 2-3 ใบ เพื่อป้องกันการกระแทก

Short URL :