การปลูกพริก ซุปเปอร์แซบ ตราตะวันต้นกล้า

                                                    พริกชุปเปอร์แช่บ  ตราตะวันต้นกล้า

 

การปลูกพริก พันธุ์ชุปเปอร์แช่บสู่ทางเศรษฐี

 

1.ลักษณะพันธุ์พริกชุปเปอร์แช่บ

                -ลักษณะพันธุ์พริก ชุปเปอร์แช่บ เป็นพันธุ์ที่มีทรงพุ่มใหญ่ การแตกแขนงดีร่วมทั้ง การต่อยอดดีมาก การติดผลดก ลักษณะผลดิบมีสีเขียว-เขียวเข้ม ผลสุกสีแดงสม่ำเสมอ ผลผลิตสดเก็บไว้ได้นาน ต้านทานได้ดี อายุการเก็บเกี่ยว 60-65 วันหลังย้ายกล้าปลูก

 

2.การเพาะปลูก -การเพาะปลูกพริกมี 2 วิธี

 

1. การเพาะโดยการหว่านบนแปลง

ข้อดี

                -การเพาะโดยวิธีหว่านจะสะดวก และต้นทุนต่ำ

                -ประหยัดแรงงานและเวลา

ข้อเสีย

                -ต้นกล้าไม่สม่ำเสมอ

                -การย้ายกล้าปลูกเพราะถอนแยกทำให้ต้นกล้าชะงักการเจริญเติบโต

               

2.การเพาะเมล็ดในกระบะเพาะ

ข้อดี

                -การจัดการดูแลรักษาและการขนย้ายง่ายและสะดวก

                -ต้นกล้าเจริญเติบโตสม่ำเสมอ

                -การย้ายกล้าปลูกต้นกล้าไม่ชะงักการเจริญเติบโต

ข้อเสีย

                -เพิ่มขั้นตอนมากขึ้น

 

3.การเตรียมแปลงปลูก

                -การเตรียมแปลงปลูกพริก ชุปเปอร์แช่บ ควรไถตากดินไว้ประมาณ 5-7 วันก่อนการพรวนดินหรือก่อนการยกร่องให้หว่านปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินและรองพื้นด้วยปุ๋ยคอก (ขี้ไก่เก่า) ร่วมกับปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15

 

4.การย้ายปลูก

                -หลังจากเพาะกล้าอายุได้ 25 วัน สามารถย้ายกล้าลงปลูกในแปลงได้ ช่วงเวลาในการย้ายกล้าไม่ให้บอบช้ำควรช่วงบ่ายและระยะปลูกระหว่างต้น 50ซม. ระหว่างแถว 70 ซม.โดยปลูกแปลงคู่

 

5.การดูแลรักษา

                -สูตรปุ๋ยที่ใช้ในการบำรุงต้น 15-15-15, 15-0-0

                -สูตรปุ๋ยที่ใช้บำรุงดอกผล 16-16-16, 8-24-24 (การให้ปุ๋ยพริกควรให้ทีละน้อย ๆแต่ให้บ่อยๆครั้ง

                -การให้อาหารเสริมควรฉีดพ่น กลุ่มสาหร่ายและแคลเซียมโบรอน

 

6.แมลงศัตรูพืช

                -เพลี้ยอ่อน ใช้สารเคมี อิมิดาคลอพริต, สารไวท์ออยส์

                -ไรแดง-ขาวใช้สารเคมี กำมถันทอง, สารอะมีทราส

                -เพลี้ยไฟ ใช้สารเคมี อิมิดาคลอพริต, คาร์โบซัลเฟน, อะบาเม็กติน

                -แมลงหวี่ขาว ใช้สารเคมี อิมิดาคลอพริต, สาร เพนโพรพาทริน

                -หนอนเจาะสมอฝ้ายหรือหนอนเจาะสมออเมริกา ใช้สารเคมีคลอไพริฟอส, อะบาเม็กติน

 

7.โรคของพริก

                -โรคใบตากบใช้สารเคมี แมนโคเชบ สารโพรพีเนป คลอโรทาโรนิล

                -โรคยอดเน่าดำ ใช้สารเคมี โพรคลอราช

                -โรคแอนแทรคโนส (โรคกุ้งแห้ง) ใช้สารเคมี โพรพีเนป สารคลอโรทาโรนิล สารโปรฟีโคนาโซล

 

 

สนับสนุนโดย : บริษัท แอ้ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ตราตะวันต้นกล้า"

 

 

 

 

 

 

Short URL :