วิธีการปลูกถั่วพู จอมทอง

การเตรียมแปลง

 1. ไถดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ตากดินไว้ประมาณ 7-10 วัน
 2. หว่านปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์ให้ทั่วแปลงเพื่อปรับสภาพดิน อัตรา 500-1,000 กก./ไร่
 3. ใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก อัตรา 1,000-1,500 กก./ไร่ -ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นอัตรา 20-30 กก./ไร่
 4. ไถยกร่องกว้าง 80 เซนติเมตร สำหรับปลูกแถวเดี่ยว ระยะห่างระหว่างแปลงปลูก 1-1.5 เมตร ระยะระหว่างต้น 1-1.2 เมตร
 5. คลุมด้วยพลาสติกสองหน้าสีดำ-เงิน โดยสีเงินอยู่ด้านบน

การเพาะเมล็ด

 1. แช่ด้วยน้ำอุ่น 4-6 ชั่วโมง
 2. นำผ้าชุบน้ำและบิดให้หมาด แล้วนำไปห่อเมล็ด
 3. นำผ้าที่ห่อเมล็ดไปอบในกระติก แล้วปิดฝา วางไว้ในอุณหภูมิห้อง (ถ้าฤดูหนาวต้องนำไปตากแดด)
 4. หลังจากรากงอก 0.5 ซม. นำไปหยอดในถาดเพาะที่เตรียมไว้ โดยหยอดหลุมละ 2-3 เมล็ด (ควรจะใช้วัสดุสำหรับเพาะเมล็ด)
 5. การดูแลรักษาควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมดูแลเรื่องโรคและแมลงที่จะมารบกวน
 6. หลังจากนั้นประมาณ 15 วัน ต้นกล้าก็จะเริ่มงอกและแตกใบอ่อนออกมา 3 ใบ ทำการย้ายไปปลูกในหลุมต่อไป

การย้ายปลูก

 • นำต้นกล้าถั่วพูย้ายปลูกลงหลุม รดน้ำวันละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นประมาณ 15 วัน ถั่วพูก็จะเริ่มโตขึ้นและแตกยอดอ่อนเนื่องจากถั่วพูเป็นไม้เลื้อย ดังนั้นผู้ปลูกต้องทำค้างไว้เพื่อให้ถั่วพูเกาะ

การให้ปุ๋ย

 • หลังจากย้ายต้นกล้าของถั่วพูเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ถั่วพูจะเริ่มแทงช่อดอก ให้ผู้ปลูกใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 หรือ 8-24-24 เพื่อเร่งการออกดอก และทำการใส่ปุ๋ยทุกๆ 15 วัน

การเก็บเกี่ยว

 • เก็บเกี่ยวผลผลิตเริ่มได้เมื่ออายุ 60-110 วัน การเก็บเกี่ยวยาวนาน 6-12 เดือน โดยเก็บเกี่ยวทุกวัน หรือ2วัน/ครั้ง จากลักษณะลำต้นของถั่วพูเป็นเถาเลื้อยต้องใช้ไม้ปักหรือทำค้างให้ถั่วพูเลื้อยึดเกาะขึ้นไป

Short URL :