ภารกิจการคัดเลือกสายพันธุ์ของนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ในทุกธุรกิจ

ภารกิจการคัดเลือกสายพันธุ์ของนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในทุกธุรกิจ หน้าที่หนึ่งที่สำคัญคือการคัดเลือกสินค้าจ...

Posted by เครือข่ายผู้ปลูกพริก on 29 ธันวาคม 2014

Short URL :