บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Yandex (141.101.104.249) เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2564 เวลา 05.56 น.