บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Yandex (172.68.246.146) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 00.20 น.