บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Google (108.162.245.244) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 17.02 น.