บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Yandex (172.70.246.214) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 03.17 น.