บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Yandex (162.158.88.188) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 14.01 น.