บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Google (162.158.75.118) เมื่อวันที่ 05 มิถุยายน 2563 เวลา 12.43 น.