บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Yandex (141.101.104.249) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 18.29 น.