บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ msnbot/1.0 (162.158.78.196) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 19.27 น.