บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Google (172.69.69.166) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 08.33 น.