บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Google (172.69.69.196) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 23.36 น.