บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Google (162.158.74.57) เมื่อวันที่ 23 มิถุยายน 2561 เวลา 23.50 น.