บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Google (108.162.221.82) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 11.39 น.