บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Google (172.69.69.244) เมื่อวันที่ 20 มิถุยายน 2562 เวลา 11.16 น.