บริจาคเลือด ณ กองบริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

           

      ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัด นำโดยผู้บริหารและพนักงานทุกภาคส่วนได้ร่วมบริจาคโลหิต เพื่่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดุลยเดช ณ กองบริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

Short URL :