วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561


                            

     โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนพริกไทย จ.ปทุมธานี โดยมีคุณวันชัย ประพฤติธรรม ผู้จัดการฝ่ายการตลาดได้มอบสิ่งของแจก เช่น ขนม อุปกรณ์เครื่องเขียน ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนพริกไทย ทางบริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมนี้

Short URL :