โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 11

             

      โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 11 บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด ร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับโรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้อำรวยการโรงเรียน คุณปัณณวิขญ์ ฐานันดรวิไล มารับมอบเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปเพาะปลูกเพื่อประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทาน ในวันที่ 18 ม.ค. 61 ที่ผ่านมา 

Short URL :