โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 15


                      
                   โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 15 บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด ร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ให้กับโรงเรียนบ้านกุดท่าลือ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปเพาะปลูกเพื่อประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทาน ในวันที่ 4 ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา

Short URL :