ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว

หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ทางบริษัทในเครือแอ๊ดว้านซ์ซีดส์กรุ๊ป ได้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 โดย คุณชยพัทธ์ ประสิทธิวิเศษและคุณปวีณ เทพสุริยานนท์เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเมล็ดพันธุ์ตราตะวันต้นกล้าให้กับนายพิชิต จันทร์คำ ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน  ต.เจริญเมือง  อ.พาน  จ.เชียงราย เป็นตัวแทนในการรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยต่อไป


 

Short URL :