โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 18


โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 18 บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัด ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ร่วมกับชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำไปร่วมในโครงการค่าย
ความรู้สู่ชนบทครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนหนองขามวิทยาคม ต.หนองขาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
ในระหว่างวัน ที่ 27 พฤษภาคม  - 2 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

Short URL :