Search Result "ดาวเรืองฝรั่งเศส MAR-501"

French Marigold MAR-501
17 Dec 2010 2949 View
Marigold  French Marigold MAR-501
-
Read More
วิธีการปลูกดาวเรืองฝรั่งเศส MAR-501
วิธีการปลูกดาวเรืองฝรั่งเศส MAR-501
ดอกสีแดงน้ำหมาก ขนาดดอกประมาณ 6 ซม. เริ่มออกดอกเมื่ออายุประมาณ 60 วันหลังหยอดเมล็ด ดอกบานอยู่เป็นเวลานานหลายวัน ขนาดทรงพุ่มประมาณ 25-30 ซม. ปลูกได้ทุกฤดูกาล และควรมีการเด็ดยอดเพื่อให้ทรงพุ่มแน่น เมื่อต้นมีใบจริง 3 คู่ใบ
Read More