Search Result "ตราตะวันต้นกล้า"

การปลูกพริก ซุปเปอร์แซบ ตราตะวันต้นกล้า
การปลูกพริก ซุปเปอร์แซบ ตราตะวันต้นกล้า
ลักษณะพันธุ์พริก ชุปเปอร์แช่บ เป็นพันธุ์ที่มีทรงพุ่มใหญ่ การแตกแขนงดีร่วมทั้ง การต่อยอดดีมาก การติดผลดก ลักษณะผลดิบมีสีเขียว-เขียวเข้ม ผลสุกสีแดงสม่ำเสมอ ผลผลิตสดเก็บไว้ได้นาน ต้านทานได้ดี อายุการเก็บเกี่ยว 60-65 วันหลังย้ายกล้าปลูก
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 1
โครงการ “ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่มครั้งที่ 1” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี
Read More
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แด่โครงการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่หมู่บ้าน/ชุมชน จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา คุณชัชวาล วุ้นนที กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้แด่โครงการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่หมู่บ้าน/ชุมชน
Read More