Search Result "ผีเสื้อ"

วิธีการปลูกผีเสื้อ DIA-101
วิธีการปลูกผีเสื้อ DIA-101
ดอกผีเสื้อ มีดอกหลายสี ปลูกง่าย เหมาะในการทำเป็นไม้กระถาง หรือไม้ถุง ดอกมีชั้นเดียว สีสดใส กลีบดอก เป็นหยักคล้ายปีกผีเสื้อ ต้นสูง 18-20 ซม.
Read More