Search Result "พิทูเนีย"

วิธีการปลูกดอกพิทูเนีย PET-301
วิธีการปลูกดอกพิทูเนีย PET-301
ดอกสวยงามหลากหลายสี ทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง ออกดอกสม่ำเสมอ
Read More