Search Result "วิธีปลูกผักบุ้ง"

ปลูก ผักบุ้งจีน พื้นที่ 50 ตารางวา ใช้เวลา 25 วัน ขายได้เงิน 7 หมื่นบาท
ปลูก ผักบุ้งจีน พื้นที่ 50 ตารางวา ใช้เวลา 25 วัน ขายได้เงิน 7 หมื่นบาท
ผักบุ้งจีน เป็นพืชผักที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวไทยมาช้านาน เนื่องจากมีลำต้น อวบ ตรงใหญ่ มีสีสันน่าทาน ทั้งยังเป็นพืชที่เพาะปลูกง่าย ขายได้ตลอดทั้งปี
Read More