Search Result "เมล็ดพันธุ์"

Visit of the management team to The Seed Testing Laboratory at The Office of Agriculture Regulation.
Visit of the management team to The Seed Testing Laboratory at The Office of Agriculture Regulation.
คณะผู้บริหารศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ณ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.) กรมวิชาการเกษตร
Read More
"ตะวันต้นกล้า" แบรนด์คุณภาพแห่งวงการเมล็ดพันธุ์ เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรชาวไทยจากบริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์
คุณชัชวาล วุ้นนที ผู้จัดการทั่วไป บ.แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องแตงโม ภายใต้แบรนด์
Read More
ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ Factors Affecting The Germination Of Seeds.
ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ Factors Affecting The Germination Of Seeds.
ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ Factors Affecting The Germination Of Seeds.
Read More
การเคลือบเมล็ดพันธุ์ Seed Coating Technology
การเคลือบเมล็ดพันธุ์ Seed Coating Technology
การเคลือบเมล็ดพันธุ์ Seed Coating Technology
Read More
ผลของสารเคลือบเมล็ด Effects of Seed Coating
ผลของสารเคลือบเมล็ด Effects of Seed Coating
ผลของสารเคลือบเมล็ดที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษ Effects of seed coating substances on seed quality of super sweet corn seed
Read More
ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารป้องกันโรคและแมลงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษา
ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารป้องกันโรคและแมลงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษา
ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารป้องกันโรคและแมลงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษา เมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสมที่เก็บรักษาในภาชนะบรรจุที่แตกต่างกัน Effects of Seed Coating with Fungicide and Insecticide on Hybrid Cucumber Seed Quality and Storability in different containers
Read More
การดูแลเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
การดูแลเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยแนะการดูแลเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
Read More
ภารกิจการคัดเลือกสายพันธุ์ของนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ในทุกธุรกิจ
ภารกิจการคัดเลือกสายพันธุ์ของนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ในทุกธุรกิจ
ภารกิจการคัดเลือกสายพันธุ์ของนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ในทุกธุรกิจ
Read More
วิธีการป้องกัน กำจัดแมลงทำลายเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆ
วิธีการป้องกัน กำจัดแมลงทำลายเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆ
เกษตรกรที่ปลูกพืชต้องประสบปัญหาหลากหลาย อาทิ ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง ฝนตกหนักติดต่อกันจนน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม วัชพืช โรคแมลง นก หนู ในเรือกสวนไร่นา แล้วยังมีแมลง นก หนู ตามมาทำลายพืชผลในยุ้งฉางอีกด้วย ทำให้สูญเสียรายได้โดยไม่รู้ตัว เพราะนึกไม่ถึง จึงไม่ใส่ใจเท่าที่ควร
Read More
รู้และเข้าใจ โรคและแมลงศัตรูแตงกวา ปลูกอย่างไร ก็ประสบความสำเร็จ
รู้และเข้าใจ โรคและแมลงศัตรูแตงกวา ปลูกอย่างไร ก็ประสบความสำเร็จ
ปัจจุบัน พฤติกรรมในการบริโภคแตงกวาของคนไทย จะแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ “แตงกวาผลสั้น” ซึ่งจะมีความยาวของผลเฉลี่ยจากหัวถึงท้าย ประมาณ 10-12 เซนติเมตร อีกกลุ่มหนึ่งคือ “แตงกวาผลยาว” จะมีความยาวของผล ตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ขึ้นไป เช่น แตงร้าน เป็นต้น ภาพรวมของสายพันธุ์แตงกวาที่ดี ว่า “มีเนื้อแน่น เมล็ดลีบ รสชาติอร่อย วางขายอยู่ในตลาดได้นานในสภาพอุณหภูมิปกติ เป็นสายพันธุ์ที่มีความทนทานต่อโรค และปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดี” งานพัฒนาสายพันธุ์แตงกวาในบ้านเรามีความก้าวหน้าไปมาก และเมล็ดพันธุ์แตงกวาที่วางขายในท้องตลาด ซึ่งเกือบทั้งหมดผลิตโดยภาคเอกชนจะเป็นลูกผสมทั้งหมด ซึ่งจะมีความแน่นอนในเรื่องของผลผลิต ไม่เกิดความแปรปรวนเหมือนกับพันธุ์ผสมเปิด
Read More
เทคนิคการเพาะเมล็ดของผักแต่ละชนิด
เทคนิคการเพาะเมล็ดของผักแต่ละชนิด
ส่วนตัวคิดว่า ยากที่สุดของการปลูกผัก คือ ลดอัตราการสูญเสียของเมล็ดพันธุ์นี้เเหละครับ
Read More
ปลูก ผักบุ้งจีน พื้นที่ 50 ตารางวา ใช้เวลา 25 วัน ขายได้เงิน 7 หมื่นบาท
ปลูก ผักบุ้งจีน พื้นที่ 50 ตารางวา ใช้เวลา 25 วัน ขายได้เงิน 7 หมื่นบาท
ผักบุ้งจีน เป็นพืชผักที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวไทยมาช้านาน เนื่องจากมีลำต้น อวบ ตรงใหญ่ มีสีสันน่าทาน ทั้งยังเป็นพืชที่เพาะปลูกง่าย ขายได้ตลอดทั้งปี
Read More
บริจาคน้ำท่วมภาคใต้ 2554
ผู้จัดการบริจาคของให้ภาคใต้เพื่อชดเชยกรณีน้ำท่วม
Read More
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แด่โครงการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่หมู่บ้าน/ชุมชน จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา คุณชัชวาล วุ้นนที กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้แด่โครงการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่หมู่บ้าน/ชุมชน
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 5
โครงการ “ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่มครั้งที่ 5” บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัด ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชร่วมกับร้านสุรเกษตร จ. นครราชสีมา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้ทางร้านนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ที่ขาดแคลน
Read More
โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 6
บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัด ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์มอบให้แด่ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ อ.ลี้ จ.ลำพูน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปเพาะปลูกเพื่อประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทาน
Read More
​โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 7
โครงการ "ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่มครั้งที่ 7" สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ร่วมกับชมรมโรตาแรคท์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำไปมอบ ณโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้ทางโรงเรียนมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน
Read More
ตระกูลพริก, มะเขือ Solanaceae
Product ตระกูลพริก, มะเขือ Solanaceae
Read More
ตระกูลแตงโม Watermelon
Product ตระกูลแตงโม Watermelon
Read More
ตระกูลข้าวโพด Corn
Product ตระกูลข้าวโพด Corn
Read More
ตระกูลถั่ว Bean
Product ตระกูลถั่ว Bean
Read More