Search Result "แตงโมเงินล้าน"

ยุภา กุญชร ปลูกแตงโมเงินล้าน หลังการทำนา
ยุภา กุญชร ปลูกแตงโมเงินล้าน หลังการทำนา
สำหรับปีนี้ อากาศที่ร้อนอบอ้าวต่อจากนี้ไปน่าจะร้อนเกือบทั้งปี ทั้งนี้ เพราะสิ่งแวดล้อมที่ขาดความสมดุลของธรรมชาติ อากาศที่ร้อนอบอ้าวเช่นนี้ ก็ทำให้เราอดที่จะคิดถึงผลไม้ชนิดหนึ่ง ที่ชื่อว่า “แตงโม” ไม่ได้ ถ้าได้รับประทานแตงโมสักชิ้นสองชิ้นก็คงช่วยบรรเทาดับความกระหาย คลายร้อน ได้อย่างวิเศษ
Read More