Search Result "แมลง"

ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารป้องกันโรคและแมลงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษา
ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารป้องกันโรคและแมลงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษา
ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารป้องกันโรคและแมลงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษา เมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสมที่เก็บรักษาในภาชนะบรรจุที่แตกต่างกัน Effects of Seed Coating with Fungicide and Insecticide on Hybrid Cucumber Seed Quality and Storability in different containers
Read More
ประสบการณ์ที่เรียนรู้จากการปลูกฟักทอง
ประสบการณ์ที่เรียนรู้จากการปลูกฟักทอง
ฟักทองเป็นพืชที่มีความเหมาะสมในการปลูกช่วงหลังการทำนา เกษตรกรจะประสบความสำเร็จในการผลิตฟักทองให้ได้คุณภาพ จึงต้องศึกษาถึงลักษณะนิสัยของพืชชนิดนี้ ตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม การเตรียมดินก่อนปลูก การให้น้ำ-ปุ๋ย ตลอดจนปัญหาของโรค-แมลงศัตรู เพื่อจะได้หาวิธีป้องกันกำจัด และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
Read More
วิธีการป้องกัน กำจัดแมลงทำลายเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆ
วิธีการป้องกัน กำจัดแมลงทำลายเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆ
เกษตรกรที่ปลูกพืชต้องประสบปัญหาหลากหลาย อาทิ ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง ฝนตกหนักติดต่อกันจนน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม วัชพืช โรคแมลง นก หนู ในเรือกสวนไร่นา แล้วยังมีแมลง นก หนู ตามมาทำลายพืชผลในยุ้งฉางอีกด้วย ทำให้สูญเสียรายได้โดยไม่รู้ตัว เพราะนึกไม่ถึง จึงไม่ใส่ใจเท่าที่ควร
Read More
รู้และเข้าใจ โรคและแมลงศัตรูแตงกวา ปลูกอย่างไร ก็ประสบความสำเร็จ
รู้และเข้าใจ โรคและแมลงศัตรูแตงกวา ปลูกอย่างไร ก็ประสบความสำเร็จ
ปัจจุบัน พฤติกรรมในการบริโภคแตงกวาของคนไทย จะแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ “แตงกวาผลสั้น” ซึ่งจะมีความยาวของผลเฉลี่ยจากหัวถึงท้าย ประมาณ 10-12 เซนติเมตร อีกกลุ่มหนึ่งคือ “แตงกวาผลยาว” จะมีความยาวของผล ตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ขึ้นไป เช่น แตงร้าน เป็นต้น ภาพรวมของสายพันธุ์แตงกวาที่ดี ว่า “มีเนื้อแน่น เมล็ดลีบ รสชาติอร่อย วางขายอยู่ในตลาดได้นานในสภาพอุณหภูมิปกติ เป็นสายพันธุ์ที่มีความทนทานต่อโรค และปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดี” งานพัฒนาสายพันธุ์แตงกวาในบ้านเรามีความก้าวหน้าไปมาก และเมล็ดพันธุ์แตงกวาที่วางขายในท้องตลาด ซึ่งเกือบทั้งหมดผลิตโดยภาคเอกชนจะเป็นลูกผสมทั้งหมด ซึ่งจะมีความแน่นอนในเรื่องของผลผลิต ไม่เกิดความแปรปรวนเหมือนกับพันธุ์ผสมเปิด
Read More
มาดูสูตรไล่เพลี้ยและแมลงจาก ยางกล้วย
มาดูสูตรไล่เพลี้ยและแมลงจาก ยางกล้วย
มาดูสูตรไล่เพลี้ยและแมลงจาก ยางกล้วย
Read More
วิธีการปลูกข้าวโพดหวาน ซันสวีท 05
วิธีการปลูกข้าวโพดหวาน ซันสวีท 05
ฝักใหญ่สวย ทรงกระบอก เมล็ดสีเหลืองครีม แกนฝักเล็ก เมล็ดเรียงแถวติดสุดถึงปลายฝัก รสชาติหวาน อร่อย ให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรคและแมลง
Read More
วิธีการปลูกแตงโม โกลเด้นคิงส์
วิธีการปลูกแตงโม โกลเด้นคิงส์
ผลทรงยาวรี เปลือกสีเหลืองทอง เนื้อสีแดง กรอบอร่อย น้ำหนัก 3-5 กก. ความหวาน 12-14 บริกซ์ ทนทานต่ิโรคและแมลงได้ดี
Read More
วิธีการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว บิ๊กบอม
วิธีการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว บิ๊กบอม
ข้าวโพดข้าวเหนียวคัดพิเศษ ฝักใหญ่ทรงกระบอกสวย เมล็ดสีขาวนวล แกนฝักเล็ก เหนียวนุ่ม รสชาติดี ให้ผลผลิตสูง ลำต้นตรงแข็งแรง ทนทุกสภาพแวดล้อม ต้านทานโรคและแมลงได้ดี
Read More