วิธีการปลูกแฟง สลาตัน

ลักษณะผลสีเขียวอ่อน ทรงกระบอกยาว 25-30 ซม. เนื้อหนาไส้ตัน น้ำหนักต่อผล 0.8-1.0 กก. ติดผลดกมาก เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว ต้านทานโรคพืชได้ดี 

การเตรียมแปลง

 1. ไถดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ตากไว้ประมาณ 7-10 วัน
 2. หว่านปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์ให้ทั่วแปลงเพื่อปรับสภาพดิน
 3. ใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก อัตรา 1-2 ตัน/ไร่ -ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นอัตรา 20-30 กก./ไร่
 4. ไถยกร่องกว้าง 80 เซนติเมตร สำหรับปลูกร่องเดี่ยว หรือยกร่องกว้าง 1-1.2 เมตร สำหรับปลูกร่องคู่ ระยะระหว่างต้น 80-100 ซนติเมตร ระหว่างแปลงประมาณ 4-6 มตร
 5. คลุมด้วยพลาสติกสองหน้าสีดำ-เงิน โดยสีเงินอยู่ด้านบน

การเพาะเมล็ด

 1. แช่ด้วยน้ำอุ่น 4-6 ชั่วโมง
 2. นำผ้าชุบน้ำและบิดให้หมาด แล้วนำไปห่อเมล็ด
 3. นำผ้าที่ห่อเมล็ดไปอบในกระติก แล้วปิดฝา วางไว้ในอุณหภูมิห้อง (ถ้าฤดูหนาวต้องนำไปตากแดด)
 4. หลังจากรากงอก 0.5 ซม. นำไปหยอดในถาดเพาะที่เตรียมไว้ โดยหยอดหลุมละ 1 เมล็ด (ควรใช้พีทมอสสำหรับเพาะกล้าโดยเฉพาะ)
 5. การดูแลรักษาควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ อย่าปล่อยให้พีทมอสแห้ง ได้รับแสงแดดเพียงพอ ควบคุมดูแลเรื่องโรคและแมลงที่จะมารบกวน

การย้ายปลูก

เมื่อต้นกล้าหรืออายุ 10-12 วัน หรือมีใบจริง2ใบ ให้ย้ายลงแปลงปลูก โดยก่อนย้ายลงแปลง ต้องให้น้ำในแปลงปลูกอย่างเพียงพอ ไม่แห้งหรือแฉะเกินไป (แนะนำให้ย้ายในช่วงเย็นเพื่อให้ต้นกล้าฟื้นตัวในช่วงกลางคืน)

การให้ปุ๋ย

 • ปุ๋ยสูตร 25-7-7 เริ่มให้เมื่อหลังย้ายปลูก 7-10วัน อัตรา 20 กก./ไร่
 • ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เริ่มให้หลังจากให้ปุ๋ยครั้งแรก15วัน และให้ทุกๆ7วันครั้ง และเมื่อเริ่มติดผลให้ผสมปุ๋ยสูตร 8-24-24 กับ 15-15-15 อัตราส่วน 1:1 อัตรา 20 กก./ไร่ .

การเก็บเกี่ยว

หลังหยอดเมล็ดประมาณ 60-65 วัน สามารถสังเกตได้จากผล ลักษณะผลสีเขียวอ่อน ทรงกระบอกยาว 30-35 ซม. ให้เลือกใช้มีดที่คมตัดที่ขั้วของผล โดยเก็บขั้วผลไว้ประมาณ 1 นิ้ว เพราะจะทำให้เก็บรักษาได้นานมากขึ้น

Short URL :