วิธีการปลูกมะเขือเทศ ทับทิมราชา

ผลกลมรี สีแดงสด รสหวานอมเปรี้ยว ติดผลดกเป็นช่อยาว เนื้อหนา เมล็ดน้อยมาก แข็วแรง ทนร้อน ต้านทานโรคได้ดี 

การเตรียมแปลง

 1. ไถดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไว้ประมาณ 7-10 วัน
 2. หว่านปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์ให้ทั่วแปลงเพื่อปรับสภาพดิน อัตรา 500-1,000 กก./ไร่
 3. ใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก อัตรา 1,000-1,500 กก./ไร่ -ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นอัตรา 20-30 กก./ไร่
 4. ไถยกร่องกว้าง 80 เซนติเมตร สำหรับปลูกแถวเดี่ยว ระยะห่างระหว่างแปลงปลูก 1-1.5 เมตร ระยะระหว่างต้น 80-100 เซนติเมตร
 5. คลุมด้วยพลาสติกสองหน้าสีดำ-เงิน โดยสีเงินอยู่ด้านบน.

การเพาะเมล็ด

 1. เตรียมดินสำหรับเพาะเมล็ด (ควรใช้พีทมอสสำหรับเพาะกล้าโดยเฉพาะ)
 2. นำพีทมอสใส่ถาดเพาะให้เต็มหลุม เหลือพื้นที่ปากหลุมไว้ประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร
 3. นำเมล็ดที่เตรียมไว้หยอดลงหลุมละ 1-2 เมล็ด เติมพีทมอสอีกครั้งให้เต็มหลุม อย่าให้แน่นเกินไป
 4. รดน้ำทุกวันเช้า-เย็น อย่าปล่อยให้พีทมอสแห้ง เมื่อได้4-5วัน เมล็ดจะเริ่มงอก และเมื่อายุ25วัน ถึงจะย้ายลงแปลงปลูก

การย้ายปลูก

 • เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 25 วันให้ย้ายลงแปลงปลูก โดยก่อนย้ายลงแปลง ต้องให้น้ำในแปลงปลูกอย่างเพียงพอ ไม่แห้งหรือแฉะเกินไป (แนะนำให้ย้ายในช่วงเย็นเพื่อให้ต้นกล้าฟื้นตัวในช่วงกลางคืน)

การให้ปุ๋ย

 • ปุ๋ยสูตร 25-7-7 เริ่มให้เมื่อหลังย้ายปลูก 7-10วัน อัตรา 20 กก./ไร่
 • ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เริ่มให้หลังจากให้ปุ๋ยครั้งแรก15วัน และให้ทุกๆ10วันครั้ง และเมื่อเริ่มติดผลให้ผสมปุ๋ยสูตร 13-13-21 กับ 15-15-15 อัตราส่วน 1:1 อัตรา 20-30 กก./ไร่ .

การเก็บเกี่ยว

 • มะเขือจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เมืออายุ 80-90 วัน หลังหยอดเมล็ด และเก็บทุกๆ4-5วันครั้ง ข้อสำคัญในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องให้น้ำและบำรุงปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ และสามารถเก็บผลผลิตได้3-4เดือน นับจากหยอดเมล็ด

Short URL :