วิธีการปลูกแคนตาลูป เหลืองจักรพรรดิ

ผลกลมรี ผิวสีเหลือง ขั้วยาวและเหนียว เนื้อสีส้ม รสชาติหวานกรอบ อร่อย มีกลิ่นหอม แข็งแรง ความหวาน 13-15 บริกซ์ น้ำหนักผล 1.5-2.0 กก. 

การเตรียมแปลง

 • ไถตากดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ตากดินไว้ประมาณ 7-10 วัน
 • หว่านปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์ให้ทั่วแปลงเพื่อปรับสภาพดิน อัตรา 500-1,000 กก./ไร่
 • ใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก อัตรา 1,000-1,500 กก./ไร่ -ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นอัตรา 20-30 กก./ไร่
 • ไถยกร่องกว้าง 1-1.2 เมตร สำหรับปลูกแถวคู่ ระยะห่างระหว่างแถวปลูก 80 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 40-50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแปลงประมาณ 1.5-2 เมตร โดยมีความยาวตามขนาดของพื้นที่
 • คลุมด้วยพลาสติกสองหน้าสีดำ-เงิน โดยสีเงินอยู่ด้านบน

การเพาะเมล็ด

 • แช่ด้วยน้ำอุ่น 4-6 ชั่วโมง
 • ล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดจนหมดเมือก และซับทำให้หมาด
 • นำผ้าชุบน้ำและบิดให้หมาด แล้วนำไปห่อเมล็ด น้ำหนักเมล็ดที่เหมาะสม 1 ห่อ ประมาณ 40-60 กรัมต่อห่อ มัดห่อแบบหลวมๆ ไม่ต้องแน่น ( ฤดูร้อนห้ามนำไปตากแดด )
 • นำผ้าที่ห่อเมล็ดไปอบในกระติก แล้วปิดฝา วางไว้ในอุณหภูมิห้อง (ถ้าฤดูหนาวต้องนำไปตากแดด)
 • หลังจากรากงอก 0.5 ซม. นำไปหยอดในถาดเพาะที่เตรียมไว้ โดยหยอดหลุมละ 1 เมล็ด (ควรใช้พีทมอสสำหรับเพาะกล้าโดยเฉพาะ)
 • การดูแลรักษาควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ อย่าปล่อยให้พีทมอสแห้ง ได้รับแสงแดดเพียงพอ ควบคุมดูแลเรื่องโรคและแมลงที่จะมารบกวน

การย้ายปลูก

 • เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 8-10 วัน หรือมีใบจริง 1-2 ใบ ให้ย้ายลงแปลงปลูก โดยก่อนย้ายลงแปลง ต้องให้น้ำในแปลงปลูกอย่างเพียงพอ ไม่แห้งหรือแฉะเกินไป (แนะนำให้ย้ายในช่วงเย็นเพื่อให้ต้นกล้าฟื้นตัวในช่วงกลางคืน)


การให้ปุ๋ย แบ่งเป็น 3 ระยะ

 • ปุ๋ยสูตร15-0-0 + 15-15-15 ในอัตราส่วน 1:1 ช่วงอายุ 15 วันปริมาณ 1-2 กรัม/ต้น ใช้บำรุงต้นและใบ
 • ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ช่วงอายุ 25 วัน ในปริมาณ 2 กรัม/ต้น
 • ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ช่วงอายุ 40 วัน ขึ้นไป ปริมาณ 2 กรัม/ต้น ขยายผล และเพิ่มความหวาน

(แนะนำให้ฉีดพ่นแคมเซียมโบรอน ทุก5-7วัน)

การเก็บเกี่ยว

 • นับอายุตั้งแต่หยอดเมล็ดประมาณ 60-65 วัน สังเกตรอยแตกปริของขั้วผล
 • สังเกตจากสีผิว ถ้าเป็นพันธุ์ผิวเรียบ ผิวจะเป็นมันเรียบสีนวลตามสายพันธุ์ แต่ถ้าเป็นพันธุ์ที่มีตาข่าย จะสังเกตเห็นตาข่าย นูนเด่นชัดเจน
 • สังเกตจากกลิ่น ถ้าเป็นแคนตาลูปพันธุ์ที่มีกลิ่นหอม ถ้าสุกกลิ่นจะเริ่มหอม

Short URL :