วิธีการปลูกผักกาดหอม รูบี้ควีน

การเตรียมแปลง

 1. ไถตากดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ตากดินไว้ 7-10 วัน
 2. หว่านปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์ให้ทั่วแปลงเพื่อปรับสภาพดิน อัตรา 500-1,000 กก./ไร่
 3. ใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก อัตรา 1,000-1,500 กก./ไร่ -ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นอัตรา 20-30 กก./ไร่
 4. ไถพรวนดินอีกครั้งให้ละเอียด และยกร่องกว้าง 2-3 เมตร ระดับแปลงสูงอย่างน้อย 25-30 เซนติเมตร

การเพาะเมล็ด

 1. เตรียมดินเพาะกล้าพีทมอสใส่ถาดหลุม เหลือพื้นที่ปากหลุมไว้ประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร
 2. นำเมล็ดผักกาดหอมหยอดลงในหลุมปลูก หลุมละ 2-3 เมล็ด แล้วกลบด้วยวัสดุปลูกบางๆ
 3. รดให้น้ำตามทันที โดยใช้หัวบัวแบบฝอยละเอียด เพื่อกันการกระจายของเมล็ด
 4. หลังเพาะ2-3 วัน เมล็ดเริ่มงอก ดูแลรดน้ำแบบให้ดินชุ่มชื่นและฉีดพ่นน้ำเพื่อลดอุณหภูมิโดยรอบ

การย้ายปลูก

 • เมื่อต้นกล้าผักกาดหอม อายุ 20-25 วัน ก็สามารถย้ายลงแปลงปลูก หรือกระถางขนาด 8 นิ้ว ที่เตรียมไว้ได้เลย

การให้ปุ๋ย

 • ควรให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจน เช่น 46-0-0 หรือ 15-0-0 หรือ 15-15-15 ในกรณีที่หาปุ๋ยสูตร 46-0-0,15-0-0 ไม่ได้ ให้หลังย้ายปลูก 5 วัน และให้ทุกๆ5วัน จนถึงก่อนเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยว

 • เมื่ออายุ 40-45 วัน สามารถเก็บผลผลิตได้เลย อย่าปล่อยแก่เพราะผักจะมีรสขม ทำให้เสียรสชาติ

Short URL :