วิธีการปลูกผักบุ้งจีน ไผ่งาม 9

ใบเรียวแหลม ไม่มีหูใบ ลำต้นอวบหนา ไม่ล้มง่าย น้ำหนักดี ทนต่อโรคราสนิมขาวได้ดี 

การเตรียมแปลง

  1. ไถตากดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ตากดินไว้ 7-10 วัน
  2. หว่านปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์ให้ทั่วแปลงเพื่อปรับสภาพดิน อัตรา 500-1,000 กก./ไร่
  3. ใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก อัตรา 1,000-1,500 กก./ไร่ -ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นอัตรา 20-30 กก./ไร่
  4. ไถพรวนดินอีกครั้งให้ละเอียด และยกร่องกว้าง 2-3 เมตร ระดับแปลงสูงอย่างน้อย 25-30 เซนติเมตร

การหว่านเมล็ด มีอยู่ 2 วิธี

  1. หว่านเมล็ดผักลงบนแปลงโดยตรง หว่านกระจายให้ทั่วแปลงอย่างสม่ำเสมอ กลบด้วยดินละเอียดหรือปุ๋ยคอก หนาประมาณ 0.5-1.5 เซนติเมตร แล้วกลบด้วยฝางข้าวบางๆ แล้วรดน้ำให้ชุ่ม
  2. การปลูกแบบโรยเป็นแถว โดยทำร่องลึกประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างร่อง 15-20 เซนติเมตร โรยเมล็ดผักตามร่องที่ทำไว้ กลบด้วยดินละเอียดหรือปุ๋ยคอก หนาประมาณ 0.5-1.5 เซนติเมตร แล้วกลบด้วยฝางข้าวบางๆ แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

การให้ปุ๋ย

  • เมื่อต้นผักบุ้งอายุประมาณ 5-7 วัน ควรให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจน เช่น 46-0-0 หรือ 15-0-0 อัตรา30กรัม/น้ำ20ลิตร ให้บ่อยๆ4-5วัน 2-3 ครั้ง

การเก็บเกี่ยว

  • ผักบุ้งอายุ 20-25 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย

Short URL :