วิธีการปลูกถั่วฝักยาว มังกรหยก เบอร์9

การเตรียมแปลง

 1. ไถดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ตากดินไว้ประมาณ 7-10 วัน
 2. หว่านปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์ให้ทั่วแปลงเพื่อปรับสภาพดิน อัตรา 500-1,000 กก./ไร่
 3. ใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก อัตรา 1,000-1,500 กก./ไร่ -ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นอัตรา 20-30 กก./ไร่
 4. ไถยกร่องกว้าง 80 เซนติเมตร สำหรับปลูกแถวเดี่ยว ระยะห่างระหว่างแปลงปลูก 1-1.5 เมตร ระยะระหว่างต้น 1-1.2 เมตร
 5. คลุมด้วยพลาสติกสองหน้าสีดำ-เงิน โดยสีเงินอยู่ด้านบน

การเพาะเมล็ด

 1. เตรียมวัสดุเพาะกล้าใส่ถาดหลุม หยอดเมล็ดลงหลุมได้เลย หลุมละ 1 เมล็ด (ควรใช้พีทมอสสำหรับเพาะกล้าโดยเฉพาะ)
 2. การดูแลรักษาควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ อย่าปล่อยให้พีทมอสแห้ง ได้รับแสงแดดเพียงพอ ควบคุมดูแลเรื่องโรคและแมลงที่จะมารบกวน

การย้ายปลูก

 • เมื่อต้นกล้าหรืออายุ 8-10 วัน หรือมีใบจริง2ใบ ให้ย้ายลงแปลงปลูก โดยก่อนย้ายลงแปลง ต้องให้น้ำในแปลงปลูกอย่างเพียงพอ ไม่แห้งหรือแฉะเกินไป (แนะนำให้ย้ายในช่วงเย็นเพื่อให้ต้นกล้าฟื้นตัวในช่วงกลางคืน) **หลังย้ายปลูก 7 วัน ควรรีบทำค้างให้ต้นเลื้อยขึ้น

การให้ปุ๋ย

 1. ปุ๋ยสูตร 25-7-7 เริ่มให้เมื่ออายุได้15วัน อัตรา15-20กก./ไร่
 2. ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในระยะก่อนออกดอก อัตรา 20-30 กก./ไร่
 3. ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 8-24-24 ในระยะที่แตงติดผล ควรใส่วันเว้นวัน อัตรา 20-30 กก./ไร่

การเก็บเกี่ยว

 • ถั่วฝักยาวจะเริ่มเก็บผลผลิตอายุ 45 วัน หรือหลังดอกบาน 4-6 วัน ให้ทยอยเก็บเป็นระยะ ทุกๆ 1-2วัน

Short URL :