วิธีการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว บิ๊กบอม

ข้าวโพดข้าวเหนียวคัดพิเศษ ฝักใหญ่ทรงกระบอกสวย เมล็ดสีขาวนวล แกนฝักเล็ก เหนียวนุ่ม รสชาติดี ให้ผลผลิตสูง ลำต้นตรงแข็งแรง ทนทุกสภาพแวดล้อม ต้านทานโรคและแมลงได้ดี 

การเตรียมแปลง

  1. ไถดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ตากดินไว้ประมาณ 7-10 วัน
  2. หว่านปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์ให้ทั่วแปลงเพื่อปรับสภาพดิน อัตรา 500-1,000 กก./ไร่
  3. ใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก อัตรา 1,000-1,500 กก./ไร่
  4. ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นอัตรา 50 กก./ไร่
  5. พรวนดินให้ละเอียด แล้วเตรียมหยอดเมล็ดข้าวโพด

วิธีการปลูก

  • การปลูกข้าวโพดด้วยเครื่องหยอดเมล็ดหรือใช้คนหยอดเมล็ด ระยะห่างระหว่างต้น 25 ซม. ระยะห่างระหว่างแถว 75 ซม.

การให้ปุ๋ย

  1. ปุ๋ยสูตร 46-0-0 เมื่อข้าวโพดอายุ 20-25 วัน หรือตอนทำรุ่นครั้งที่ 1 ในอัตรา 30 กก./ไร่
  2. และครั้งที่ 2 เมื่อข้าวโพดอายุ 40-45 วัน อัตรา 30 กก./ไร่

การเก็บเกี่ยว

  • หลังข้าวโพดออกไหมได้ประมาณ 16-18 วัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หรือสังเกตุการเปลี่ยนสีของไหม อย่าปล่อยให้ข้าวโพดแก่ เพราะจะทำให้เสียรสชาติ

Short URL :