การจำแนกพันธุ์ผักตามฤดูปลูก

การจำแนกพันธุ์ผักตามฤดูปลูก

 

การจำแนกพันธุ์ผักตามฤดูปลูกนั้น สามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.     พันธุ์หนัก หรือพันธุ์ทนหนาว คือ พันธุ์ที่ปลูกได้ผลผลิตดีในฤดูหนาว อายุเก็บเกี่ยวนาน และผลผลิตสูง

2.      

3.     พันธุ์เบา หรือพันธุ์ทนร้อน  ทนฝน คือ พันธุ์ที่ปลูกได้ผลผลิตดีในฤดูร้อน และฤดูฝน อายุเก็บเกี่ยวสั้น และผลผลิตต่ำกว่าพันธุ์หนัก

ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น  สามารถปลูกผักตระกูลแตง มะเขือ และถั่วได้ตลอดปี  และทุกภาคของประเทศ ส่วนผักตระกูลกะหล่ำ(ยกเว้น คะน้า และกวางตุ้ง ซึ่งสามารถปลูกได้ตลอดปี)  การปลูกพันธุ์เบา หรือพันธุ์ทนร้อนในฤดูร้อน และฤดูฝน  มีการห่อหัวและให้ผลผลิตสูง  ส่วนในฤดูหนาวควรเลือกใช้พันธุ์หนัก หรือพันธุ์สำหรับฤดูหนาว  ซึ่งโดยทั่วไปมักให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เบา  เนื่องจากพันธุ์หนักมี อายุการเก็บเกี่ยวนานกว่า แผนการปลูกผักที่เหมาะสม ตลอดทั้งปีสามารถพิจารณาได้จากตาราง

ฤดูปลูกที่เหมาะสม

ประเภทของผัก

ตลอดปี

กวางตุ้ง คะน้า ผักตระกูลแตง ผักตระกูลถั่ว ผักตระกูลมะเขือ หอมแดง หอมแบ่ง ผักตระกูลอื่นๆ

ฤดูหนาว

ผักตระกูลกะหล่ำ แตงเทศ ถั่วลันเตา พริกยักษ์ กระเทียม หอมหัวใหญ่

ฤดูร้อน, ฤดูฝน

ผักตระกูลแตง ผักตระกูลถั่ว และพันธุ์ทนร้อน ทนฝน

 

ที่มา :  http://www.vegetweb.com/การจำแนกพันธุ์ผักตามฤดู/

Short URL :