วิธีการปลูกบานไม่รู้โรย GOM-902

ดอกกลมสีแดงสด ขนาดประมาณ 3 ซม. ทรงต้นสูง ประมาณ 75 ซม. เหมาะสำหรับเป็นไม้ตัดดอก ปลูกประดับแปลง และทำดอกไม้แห้ง ทนกับสภาพอากาศร้อนได้ดี ไม่ชอบน้ำมากจนเกินไป

วัสดุอุปกรณ์

 1. ถาดเพาะ  หรือ ตะกร้าเพาะ
 2. พีทมอส ( วัสดุเพาะ )
 3. เมล็ดพันธุ์ดอกไม้
 4. ป้ายชื่อพันธุ์ดอกไม้
 5. บัวรดน้ำแบบฝอยละเอียด
 6. สารเคมี Propamocarb hydrochloride 

การเพาะเมล็ด

 1. ทำการผสมพีทมอสกับสารเคมีกันเชื้อรา Propamocarb hydrochloride (อัตรา 0.4 ซี.ซี ต่อน้ำ 1 ลิตร) คลุกเคล้าให้เข้ากันสังเกตวัสดุเพาะจับตัวเป็นก้อนและมีน้ำซึมตามร่องนิ้วเล็กน้อย
 2. ใส่วัสดุเพาะลงในตะกร้าหนาประมาณครึ่งนิ้ว ปาดผิวหน้าวัสดุเพาะให้เรียบ พ่นน้ำให้ชุ่ม
 3. ใช้ไม้บรรทัดเกลี่ยผิววัสดุให้เรียบ ทำร่องรูปตัววีลึกประมาณ 1 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างร่องประมาณ 3 เซนติเมตร
 4. ทำการหว่านในตะกร้าให้กระจายอย่าให้ติดกันเป็นกระจุกเพราะจะยากต่อการย้ายลงถาดเพาะ
 5. ย้ายไปไว้ในทีพรางแสง 80 – 90% พ่นน้ำฝอยละเอียด และอย่าปล่อยให้วัสดุแห้งจะทำให้เมล็ดไม่งอกได้ ในระยะนี้จะใช้เวลประมาณ 4-5 วันในการงอก
 6. เมื่อต้นกล้ามีใบเลี้ยง 1 คู่แล้วซึ่งจะใช้ระยเวลาประมาณ 7-8วัน จึงทำการย้ายต้นกล้าลงถาดเพาะต่อไป

การเพาะเมล็ดในตะกร้า

 1. เตรียมวัสดุเพาะ 2 ส่วน:ทรายละเอียด 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน
 2. เตรียมตะกร้า และนำกระดาษหนังสือวางในตะกร้า เพื่อกันวัสดุเพาะไหลออก
 3. นำวัสดุเพาะที่เตรียมไว้บรรจุในตะกร้า ความหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร
 4. นำไม้ทำร่อง ความลึกประมาณ 0.5 เซนติเมตร รดน้ำด้วยหัวฝอยแบบละเอียด
 5. โรยเมล็ดตามร่อง แล้วกลบด้วยวัสดุเพาะละเอียดโดยร่อนผ่านตะกร้าบางๆ
 6. เมื่อกล้าอายุประมาณ 5 วัน ย้ายต้นกล้าลงในถาดเพาะ 
 7. อยู่ในถาดเพาะประมาณ 10-14 วัน จึงย้ายลงปลูก

การย้ายปลูกลงถุงหรือกระถาง

 1. เมื่อต้นกล้า มีอายุ 12 วัน หลังจากย้ายลงถาดเพาะ ให้สังเกตุต้นกล้า เริ่มมีใบจริง 2-3 คู่ใบขึ้นไป ย้ายลงกระถางขนาด 6 นิ้ว หรือถุงดำ ขนาด 4*8 นิ้ว
 2. โดยเจาะหลุมดินให้ลึกและกว้างพอดีกับดินที่หุ้มรากมา แล้วนำต้นหยอดลงในหลุมแล้วกลบด้วยดิน
 3. ควรปลูกให้ใบจริงอยู่ใกล้กับระดับดินมากที่สุด เพื่อที่เวลารดน้ำต้นกล้า จะไม่หักล้มง่าย และแก้ปัญหาต้นกล้ายืดผิดปกติได้

หลักการปฏิบัติในการย้ายปลูก

 1. ย้ายต้นกล้าในตอนที่แดดอ่อนและในร่ม
 2. เตรียมแปลงปลูกอย่างดี รดน้ำแปลงให้ดินชื้นก่อนการย้ายปลูก
 3. ก่อนย้ายต้นกล้า ให้รดน้ำต้นกล้าให้ชุ่มก่อนทำการย้ายปลูก ดึงต้นกล้าเบาๆหรือใช้ใช้แหนบคีบ พร้อมดินหุ้มรากไปให้มากๆ เพื่อรากจะได้รับความกระทบกระเทือนน้อยที่สุด
 4. ปลูกในหลุมที่กว้างพอกับดินที่หุ้มรากมา และควรปลูกให้ใบจริงอยู่ใกล้กับระดับดินมากที่สุด เพื่อที่เวลารดน้ำต้นกล้า จะไม่หักล้มง่าย และแก้ปัญหาต้นกล้ายืด
 5. รดน้ำให้ชุ่มโดยใช้บัวรดแบบฝอยละเอียด

สูตรดินผสมสำหรับย้ายปลูกลงถุงหรือกระถาง

 1. ดินร่วน 1 ส่วน
 2. แกลบดิบ 2 ส่วน
 3. แกลบดำ 1 ส่วน
 4. ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
 5. กาบมะพร้าวสับเล็ก 2 ส่วน
 6. โดโลไมท์ เพื่อปรับสภาพความเป็น กรด-ด่างในดิน 0.5 กิโลกรัม
 7. ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 อัตรา 250 กรัม

การดูแลรักษา

การให้น้ำ ควรรดน้ำทุกวันในตอนเช้าหรือเย็น หากรดน้ำในเวลาเย็นควรให้น้ำ ที่ค้างอยู่บนใบแห้งก่อนพระอาทิตย์ตกดิน   และเมื่อมีดอกบาน อย่ารดน้ำให้ถูกดอกเพราะอาจทำให้ดอกช้ำหรือเน่าได้  การให้น้ำควรให้สภาพดินชุ่มสลับแห้ง ไม่ควรให้ชุ่มตลอดเวลา เพราะอาจเป็นสาเหตุของโรครากเน่า โคนเน่า และทำให้ระบบรากไม่พัฒนา ส่งผลให้ต้นแคระแกร็น ไม่สมบูรณ์  สามารถสังเกตสีของดินหรือวัสดุเพาะ หากมีสีดำหรือน้ำตาลเข้ม แสดงว่าดินยังชุ่มหรือมีน้ำอยู่ เมื่อดินเปลี่ยนสีเป็นน้ำตาลอ่อน แห้งแข็ง แสดงว่าดินขาดน้ำ

การให้ปุ๋ย 

ปุ๋ยสูตรน้ำ

ระยะที่ 1  เสริมสร้างการเจริญเติบโตของราก  ลำต้นและใบ  หลังจากย้ายกล้าแล้วประมาณ 7 วัน ให้ปุ๋ยไนโตรเจนสูง เช่น สูตร 15 – 0 – 0 หรือ 25 – 7 – 7  ในอัตรา 1  ช้อนโต๊ะ ละลายน้ำ  20   ลิตร รดทุกๆ  5 – 7  วัน  ประมาณ  2 – 3  ครั้ง

ระยะที่ 2   ช่วงการเจริญเติบโตถึงระยะสังเกตเห็นตุ่มดอก  ให้ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15  อัตรา  75 กรัม หรือ 5 ช้อนโต๊ะ  ละลายน้ำ   20 ลิตร รดทุกๆ 3 วัน  จนกระทั่งดอกเริ่มบาน

ระยะที่ 3  เมื่อดอกเริ่มบาน  ให้ปุ๋ยสูตร ให้ปุ๋ยสูตร 8 – 24 – 24  หรือ 13 – 13 – 21  อัตรา  75 กรัม หรือ 5 ช้อนโต๊ะ  ละลายน้ำ   20 ลิตร รดทุกๆ 3 วัน  ต่อเนื่องตลอดอายุการให้ดอก

ปุ๋ยเม็ด

สามารถให้ปุ๋ยสูตรต่างๆ เหมือนสูตรน้ำ ระยะที่ 1 – 3  อัตรา 10 กรัม/ต้น   ทุกๆ  7 วัน  โดยฝังลงในดินหรือใช้ดินกลบ

ข้อควรระวัง :  

 • การให้ปุ๋ยเม็ด ระวังอย่าให้โดนโคนต้นเพราะอาจทำให้เน่าและไหม้ได้ ควรฝังลงดินหรือใช้ดินกลบ

 • การให้ปุ๋ยน้ำ อาจสัมผัสโดนใบและทำให้ใบไหม้ได้ ดังนั้นเมื่อรดปุ๋ยแล้วให้รดน้ำเพื่อล้างใบตาม

หมายเหตุ :  หากไม่สามารถหาปุ๋ยได้ตามสูตร สามารถใช้ปุ๋ยสูตร  15 – 15 – 15 หรือสูตรเสมอทดแทนได้ทุกระยะ  แต่การเจริญเติมโตอาจไม่ดีเท่าสูตรที่แนะนำ  หรือสำหรับบางท่านที่ไม่สะดวกในการให้ปุ๋ยบ่อยครั้ง สามารถใช้ปุ๋ยละลายช้า สูตร  14 – 14 – 14  แนะนำเป็นตัว เนเจอร์ โค้ท สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารพืช ได้ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ นานถึง 3 เดือน แต่จะไม่ดีเท่าการให้ปุ๋ยตามระยะ

 

 

Short URL :