วิธีการเพาะ ต้นทานตะวันเพาะงอก

วัสดุ และ อุปกรณ์

  1. ตะกร้าพลาสติก ขนาด กว้าง 18 cm x ยาว 26 cm x สูง 7 cm หรือตะกร้าอื่นๆ ขนาดตามต้องการ
  2. เมล็ดทานตะวัน (ชนิดกินต้นอ่อน)
  3. ดิน (ดินสำหรับต้นอ่อน หรือดินจากร้านขายต้นไม้ก็ได้)
  4. พลาสติก ปิดบังแสง
  5. ผ้า
  6. กล่องพลาสติกสำหรับบ่มเมล็ด 
  7. น้ำสะอาด

วิธีการปลูก

วันที่ 1 แช่น้ำล้างทำความสะอาดเมล็ดทานตะวัน และแช่น้ำทิ้งไว้ 8-12 ชม.

วันที่ 2 บ่มเมล็ด นำเมล็ดทานตะวันที่แช่น้ำแล้วกรองน้ำออก นำมาห่อด้วยผ้าชุบน้ำให้ชุ่มแล้วเก็บไว้ในกล่องพลาสติก ปิดฝาทิ้งไว้ 24 ชม.

วันที่ 3 นำเมล็ดทานตะวันที่บ่มไว้ จนมีรากเล็กๆ แตกออกมา มาโรยให้ทั่วหน้าดินให้ เท่าๆกัน จากนั้นนำดินปลูกอีกส่วนนึงมากลบเมล็ดทานตะวันบางๆ แล้วฉีดรดน้ำให้ชุ่ม นำพลาสติกทึบแสงมาตัดให้พอดีกับขนาดของหน้าดิน เพื่อให้ปิดกันแสงไม่ให้โดนต้นอ่อนในช่วงวันที่ 4-5

วันที่ 4 รดน้ำเช้า เย็น เปิดพลาสติกที่ปิดไว้ออก จะเริ่มเห็นต้นอ่อนค่อยๆ แทงตัวขึ้นจากดินรดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่แฉะ ปิดพลาสติกที่หน้าดินไว้เหมือนเดิม

วันที่ 5 ต้นอ่อนจะเริ่มตั้งต้นสูงขึ้น รดน้ำเช้า- เย็น

ในวันนี้ต้นอ่อนเริ่มมีขนาดสูงขึ้น ใบบางส่วนเริ่มหลุดจากเปลือกของเมล็ด ให้รดน้ำตามปกติเช้า และเย็น หากพลาสติกเริ่มปิดยาก ให้นำผ้าชุบน้ำมาคลุมทับพลาสติก และทับด้วยน้ำหนัก เพื่อให้ต้นอ่อนยาว และสูงขึ้นเสมอกัน

วันที่ 6 ต้นอ่อนโตใกล้อายุเก็บเกี่ยว ให้นำผ้า และพลาสติกที่คลุมออก  แล้วเก็บเปลือกที่ติดอยู่ที่ต้นอ่อนออกให้หมด รดน้ำตามปกติ เช้า-เย็นและนำออกมารับแสงแดดในวันที่จะตัด

วันที่ 7 ต้นอ่อนที่ปลูกยังไม่ได้รับแสงแดดจึงทำให้ใบมีสีเหลือง ให้นำต้นอ่อนไปรับแสงแดด ต้นจะเขียวพร้อมเก็บเกี่ยวได้ 

Tips. การเพาะทานตะวันงอก

  • การเพาะโดยการปิดหน้าดิน ทำให้ได้ต้นอ่อนที่มีความสูงใกล้เคียงกัน และโตขึ้นพร้อมๆ กัน ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว และการดูแล
  • ไม่ควรโรยเมล็ดในตะกร้าแน่นจนเกินไป และการรดน้ำก็ควรรดแต่พอชุ่ม ไม่แฉะจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เป็นเชื้อราที่โคนต้นได้
  • เมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว ดินที่ใช้ไม่ควรนำมาปลูกซ้ำ เนื่องจากสารอาหารในดินไม่เพียงพอทำให้ต้นอ่อนรุ่นต่อไปมีขนาดเล็ก และแกร็นได้

Short URL :