การปลูกแตงโม Planting Watermelon

การปลูกแตงโม,การปลูกแตงโมกินรี,การปลูกแตงโมโตปิโด

 

การปลูกแตงโม,การปลูกแตงโมกินรี,การปลูกแตงโมโตปิโด,Watermelon

การปลูกแตงโม,การปลูกแตงโมกินรี,การปลูกแตงโมโตปิโด,Watermelon

      แตงโมเป็นผักตระกูลแตง ที่คนไทยเรารู้จักบริโภคกันมานานแล้ว นอกจากนิยมใช้ผลรับประทานแล้ว ส่วนของผลอ่อนยอดอ่อน ยังใช้ในการปรุงอาหารได้หลายชนิด แตงโมเป็นพืชที่ปลูกง่ายสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยทุกฤดูกาลตลอด ปี แตงโมปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด แต่ปลูกได้ดีในสภาพดินร่วนปนทราย ซึ่งมีสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 5.0-7.5 มีการระบายน้ำได้ดี
     เนื่องจากแตงโมจะขาดตลาดและมีราคาสูงในตอนกลางและปลายฤดูฝนเพราะว่าในช่วง เวลาดังกล่าวจะปลูกแตงโมได้ยากลำบาก เนื่องจากต้นแตงโมไม่ชอบฝนชุกจะตายด้วยโรคเถาเหี่ยวเป็นส่วนใหญ่ และเกิดโรคทางใบมาก ผลแตงโมจะเน่าง่ายอีกทั้งรสชาติจะไม่หวานจัดเหมือนแตงโมที่ปลูกในฤดูแล้ง หรือในฤดูหนาว ฉะนั้นจึงควรเริ่มปลูกแตงโมตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมีนาคม และเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้ายในเดือนมิถุนายน ซึ่งยังเป็นต้นฤดูฝนอยู่ และมีผู้ต้องการบริโภคแตงโมกันมาก

     แตงโมเป็นพืชที่หยั่งรากลึกมากกว่า 120 เซนติเมตร และต้องการดินที่อุดมสมบูรณ์ มีความชุ่มชื้นมากพอ ฉะนั้นถ้ามีการไถพรวนหรือขุดย่อยดินให้มีหน้าดินร่วนโปร่ง และลึกก็จะช่วยป้องกันการขาดน้ำได้เป็นอย่างดีในระยะที่ต้นแตงโมกำลังเจริญ เติบโต การเตรียมดินให้หน้าดินลึกร่วนโปร่งจะช่วยทำให้ดินนั้นยึดและอุ้มความชื้น ได้มากขึ้น และเป็นทางเปิดให้รากแตงโมแทรกตัวเองลึกลงไปใต้ดินซึ่งจะช่วยให้รากหาอาหาร และน้ำได้กว้างไกลยิ่งขึ้นและเป็นการช่วยทำให้พืชสามารถใใช้น้ำใต้ดินมาเป็น ประโยชน์ได้อย่างดีอีกด้วย ถ้าจำเป็นต้องปลูกแตงโมในหน้าฝน ควรเลือกปลูกในดินที่มีการระบายน้ำดี คือ เป็นดินเบา หรือดินทราย แต่ถ้ามีที่ปลูกเป็นดินหนักหรือค่อนข้างหนักควรปลูกแตงโมในหน้าแล้ง และขุดดิน หรือไถดินให้ลึกมากที่สุดจะเหมาะกว่าใช้เมล็ดพันธุ์กินรีหรือตอปิโด อัตรา 40-50 กรัม/ไร่  โดยหยอดเป็นหลุมให้แต่ละหลุมในแถวห่างกัน 80 เซนติเมตร ส่วนแถวของแตงนั้นควรให้ห่างจากกันเท่ากับความยาวของเถาแตงโม หรือประมาณ 5-6 เมตร ในดินทรายขุดหลุมให้มีความกว้างยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร ส่วนในดินเหนียวขุดหลุมให้ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกที่ละเอียดคลุกเคล้ากับดินบน ใส่รองก้นหลุม ๆ ละ 4-5 ลิตร เตรียมหลุมทิ้งไว้ 1 วัน แล้วจึงลงมือปลูก หยอดหลุมละ 3-4 เมล็ด

                                                                      การเพาะกล้าแตงโม
การเพาะกล้าเมล็ดแตงโม
1.การเพาะเมล็ดแตงโมในถาดเพาะ จะช่วยในการประหยัดเมล็ดและแตงโมจะค่อนข้างแข็งแรงและตั้งตัวได้ไว
2.การหยอดเมล็ดแตงโมลงในหลุมปลูกใช้ประมาณ 3-4 เมล็ดต่อหลุมควรคลุกเมล็ดในสารป้องกันกำจักเชื้อราและแมลงก่อนหยอดเมล็ด
ระยะการปลูก ระยะระหว่างต้น0.80 ม.ระยะระหว่างแถว 6.00 ม.
การไว้ผล
            ควรตัดยอดเมื่อแตงโมอายุ 18-20 วันที่ข้อที่ 5 แล้วเลี้ยงเถาหลักไว้ 3 เถาต่อต้น ตัดแขนงข้อใบที่1-8 ออก ควรไว้ผลข้อที่13-15เหมาะที่สุดตามความสมบูรณ์ของแตงโม
                     การไว้ผลไกลจะทำให้ผลแตงโมไม่สมบูรณ์ การไว้ผลใกล้ทำให้คุณภาพเนื้อไม่ดี

                               ระยะย้ายกล้าแตงโม                   ระยะหลังตัดยอดก่อนออกดอกของแตงโม

                                                                                         
การดูแลและการให้ปุ๋ยแตงโม
อายุ 7-10 วัน(มีใบจริง2-3ใบ)
                 ใส่ปุ๋ยทางดิน 25-7-7 ,18-5-4,หรือ 21-0-0 ห่างจากโคนต้นประมาณ 15 ซม.อัตรา3-5 กรัม/หลุมและอาหารเสริมพืชคีเลทชนิดเม็ด
อายุ 18-20 วัน
                 ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15(ดินร่วน)หรือ 13-13-21(ดินทราย)ผสม21-0-0 หรือ 15-0-0 อัตรา 5 กก.ต่อ 1 กก.หลุมละ 1 กำมือห่างต้น 30 ซม.
อายุ 25-28 วัน
                ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 ผสม 12-24-12 อัตรา 2-3 กก.ต่อ 1 กก.หลุมละ 2 กำมือใส่ห่างโคน 30-35 ซม.เพื่อเลี้ยงเถาและเร่งดอก ต้น ผล
อายุ 40-42 วันหรือแตงโมลูกขนาดเท่าไข่ไก่
                ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ผสม 15-0-0 อัตรา 4 กก.ต่อ 1 กก.หลุมละ 2 กำมือห่างจากต้นประมาณ 35-38 ซม.ควบคุมปริมาณน้ำให้เหมาะสม
อายุ 48-50 วันหรือเนื้อแตงโมเริ่มเข้าสี
                ใส่ปุ๋ยสูตร 0-0-60(เข้าสี)ผสม 21-0-0(ขยายผล)อัตราส่วน 1.5 กก.ต่อ 1 กก.หลุมละ 1 กำมือห่างจากโคนต้น 40-45 ซม.ต้องควบคุมปริมาณน้ำให้น้อยลงช่วง 10-12 วันก่อนตัดแตงโมควรงดการให้น้ำก่อนตัด 1-2 วันอายุการเก็บเกี่ยว 60-65 วัน

                            เพลี้ยไฟในแตงโม                      เพลี้ยอ่อนในแตงโม
โรคพืชของแตงโม
          โรคเหี่ยวเฉาหรือเหี่ยวเขียว  ใช้สารไทแรม ราดโคนหรือปล่อยตามท่อน้ำหยดเมื่ออายุ 25 วัน
          โรคแอนแทคโนส ใช้สารคาร์เบนดาซิม
          โรคใบกรอบ ใช้คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์

                            โรคเถายุบของแตงโม,หนอนเจาะในแตงโม                      เสี้ยนดิน,โรคเถาแตกในแตงโม
แมลงหนอนศัตรูพืชของแตงโม
         เพลี้ยไฟ ใช้สารคาร์โบซัลแฟน อิมิดาคลอพริด
         หนอน ใช้สารคลอไพริฟอส เมโทมิล
         เต่าแตง จิ้งหรีด ใช้สารโพรฟิโนฟอส

ที่มา : จ้าวไก่ www.jawkaikaset.com

Short URL :