วิธีการปลูกแตงโม ทองกินรี

การเตรียมแปลง

 1. ไถดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ตากดินไว้ประมาณ 7-10 วัน
 2. หว่านปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์ให้ทั่วแปลงเพื่อปรับสภาพดิน อัตรา 500-1,000 กก./ไร่
 3. ใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก อัตรา 1,000-1,500 กก./ไร่
 4. ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นอัตรา 25 กก./ไร่
 5. ไถยกร่องกว้าง 1 เมตร สำหรับปลูกแถวคู่ หรือกว้าง 80 เซนติเมตร สำหรับแถวเดี่ยว ระยะระหว่างแปลง 4-6 เมตร ระยะห่างระหว่างหลุม 80 เซนติเมตร
 6. คลุมด้วยพลาสติกสองหน้าสีดำ-เงิน โดยสีเงินอยู่ด้านบน

การเพาะเมล็ด

 1. แช่ด้วยน้ำอุ่น 4-6 ชั่วโมง
 2. ล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดจนหมดเมือก
 3. นำผ้าชุบน้ำและบิดให้หมาด แล้วนำเมล็ดมาห่อในผ้าที่เตรียมไว้
 4. นำผ้าที่ห่อเมล็ดไปใส่ในกระติก หรือกล่องพลาสติกถนอนอาหมาร ปิดฝา วางไว้ในอุณหภูมิห้อง 20-40 ชั่วโมง (ถ้าฤดูหนาวต้องนำไปตากแดด)
 5. หลังจากรากงอก 0.5 เซนติเมตร. นำเมล็ดไปหยอดในถาดเพาะที่เตรียมไว้ โดยหยอดหลุมละ 1 เมล็ด (ควรใช้พีทมอสสำหรับเพาะกล้าโดยเฉพาะ)
 6. การดูแลรักษาควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ อย่าปล่อยให้พีทมอสแห้ง ได้รับแสงแดดเพียงพอ ควบคุมดูแลเรื่องโรคและแมลงที่จะมารบกวน

การย้ายปลูก

 • เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 10-12 วัน หรือมีใบจริง 1-2 ใบ ให้ย้ายลงแปลงปลูก โดยก่อนย้ายลงแปลง ต้องให้น้ำในแปลงปลูกอย่างเพียงพอ ไม่แห้งหรือแฉะเกินไป (แนะนำให้ย้ายในช่วงเย็นเพื่อให้ต้นกล้าฟื้นตัวในช่วงกลางคืน) 

การให้ปุ๋ย และการดูแลรักษา 

 • ปุ๋ยสูตร 25-7-7 :15-15-15 ในอัตราส่วน 1:1 หลังย้ายปลูก 5 วัน อัตรา 3-5 กรัม/ต้น
 • ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 หลังย้ายปลูก 15 วัน ประมาณ 3-5 กรัม/ต้น ให้ทุกๆ5วัน
 • ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 8-24-24 ให้ช่วงติดลูก อัตรา3-5 กรัม/ต้น ให้ทุกๆ5วัน จนถึงก่อนเก็บผลผลิต

การดูแลรักษา

 • ควรหมั่นตรวจเช็คการระบาดของโรคและแมลงทุกวัน หรือ 1-3 วันและตรวจความผิดปกติของต้นแตงโม
 • การพ่นสารป้องกันกำจัดโรคแมลง หรือธาตุอาหารเสริม ทุก 5-7 วัน ตลอดช่วงการเจริญเติบโต
 • การตัดแต่งแขนงเริ่มตัดเมื่อมีใบจริง 5-6 ใบ เลือกไว้ 4 แขนง จัดเถา เพื่อให้การทำงานได้สะดวกและกระจายเถาให้ได้รับแสงได้เต็มที่ เพื่อลดปัญหาโรคและแมลง

การเก็บเกี่ยว

 • อายุเก็บเกี่ยว 60-65 วัน หลังหยอดเมล็ด  หรือการนับวันหลังดอกบาน (23-25วัน หลังดอกบาน) 


 

Short URL :