Article

573 View 9 Jul 20

วิธีการปลูกทานตะวัน HLS-201

ดอกมีสีเหลืองทอง ขนาดดอก 14-15 ซม. ลำต้นแข็งแรง ต้นสูงประมาณ 25-30 ซม. เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถาง ...
Read More
976 View 9 Jul 20

วิธีการปลูกดาวเรืองฝรั่งเศส MAR-704

ดอกสีเหลือง ขนาดดอกประมาณ 6 ซม. เริ่มออกดอกเมื่ออายุประมาณ 60 วันหลังหยอดเมล็ด ดอกบานอยู่เป็นเวลาหลายวัน ขนาดทรงพุ่มประมาณ 25-30 ซม. ปลูกได้ทุกฤดูกาล ...
Read More
386 View 9 Jul 20

วิธีการปลูกดาวเรืองฝรั่งเศส MAR-601

ดอกสีส้ม ขนาดดอก 6 ซม. เริ่มออกดอกเมื่ออายุประมาณ 60 วันหลังหยอดเมล็ด ดอกบานอยู่เป็นเวลาหลายวัน ขนาดทรงพุ่ม 25-30 ซม. ปลูกได้ทุกฤดู ควรมีการเด็ดยอด เพ...
Read More
339 View 9 Jul 20

วิธีการปลูกดาวเรืองฝรั่งเศส MAR-502

ดอกสีแดงขอบเหลือง ขนาดดอก 6 ซม. เริ่มออกดอกเมื่ออายุ 60 วันหลังหยอดเมล็ด ดอกบานเป็นเวลาหลายวัน ขนาดทรงพุ่ม 25-30 ซม. ปลูกได้ทุกฤดู ควรมีการเด็ดยอดเพื่...
Read More
368 View 9 Jul 20

วิธีการปลูกดาวเรืองฝรั่งเศส MAR-501

ดอกสีแดงน้ำหมาก ขนาดดอกประมาณ 6 ซม. เริ่มออกดอกเมื่ออายุประมาณ 60 วันหลังหยอดเมล็ด ดอกบานอยู่เป็นเวลานานหลายวัน ขนาดทรงพุ่มประมาณ 25-30 ซม. ปลูกได้ทุก...
Read More
1,154 View 9 Jul 20

วิธีการปลูกดอกสร้อยไก่ CEL-101

ดอกหลายสีคละกัน ช่อดอกย่อยมีการเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ต้นเตี้ย ออกดอกเร็ว ในฤดูหนาวจะออกดอกเร็วกว่าปกติ เนื่องจากเป็นวันสั้น ทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี...
Read More
503 View 9 Jul 20

วิธีการปลูกเมล่อน เลดี้กรีน

ผลกลมผิวตาข่ายละเอียด เนื้อสีเขียว กลิ่นหอมหวาน ความหวาน 12-15 บริกซ์ น้ำหนัก 2-3 กก. ...
Read More
1,550 View 8 Jul 20

วิธีการปลูกดอกซัลเวีย SAL-101

ลักษณะช่อดอกสีแดงสด ก้านช่อดอกยาวประมาณ 15-20 ซม. ออกดอกได้ดีในฤดูหนาว ชอบแสงแดดแบบร่มรำไร ทรงพุ่มสูง ประมาณ 30 ซม. ออกดอกได้นานหลายสัปดาห์ และควรมีกา...
Read More