Article

5,638 View 22 Jul 20

วิธีการปลูกบานชื่นหนู Zin-903

ดอกบานชื่นดอกสีส้ม เป็นพืชที่มีความแข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศร้อน และแล้งได้ดี ซึ่งปลูกได้ทุกฤดูกาล ออกดอกต่อเนื่องได้นานหลายสัปดาห์ เริ่มออกดอกเมื่ออายุป...
Read More
2,170 View 9 Jul 20

วิธีการปลูกดอกบานชื่น ZIN-904

เป็นพืชที่มีความแข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศร้อน และแล้งได้ดี ซึ่งปลูกได้ทุกฤดูกาล ออกดอกต่อเนื่องได้นานหลายสัปดาห์ และควรมีการเด็ดยอด เพื่อให้ทรงพุ่มแน่น เ...
Read More
4,575 View 9 Jul 20

วิธีการปลูกดาวกระจายฝรั่ง COS-101

ดอกคละสี ก้านดอกยาว ลักษณะกลีบดอกมีชั้นเดียว ปลูกง่าย ออกดอกเร็ว ดอกดก ออกต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ทรงพุ่มสูง ประมาณ 50-70 ซม. ปลูกได้ทุกฤดูกาล และควรมีกา...
Read More
3,163 View 9 Jul 20

วิธีการปลูกทานตะวัน HLS-201

ดอกมีสีเหลืองทอง ขนาดดอก 14-15 ซม. ลำต้นแข็งแรง ต้นสูงประมาณ 25-30 ซม. เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถาง ...
Read More
4,048 View 9 Jul 20

วิธีการปลูกดาวเรืองฝรั่งเศส MAR-704

ดอกสีเหลือง ขนาดดอกประมาณ 6 ซม. เริ่มออกดอกเมื่ออายุประมาณ 60 วันหลังหยอดเมล็ด ดอกบานอยู่เป็นเวลาหลายวัน ขนาดทรงพุ่มประมาณ 25-30 ซม. ปลูกได้ทุกฤดูกาล ...
Read More
1,794 View 9 Jul 20

วิธีการปลูกดาวเรืองฝรั่งเศส MAR-601

ดอกสีส้ม ขนาดดอก 6 ซม. เริ่มออกดอกเมื่ออายุประมาณ 60 วันหลังหยอดเมล็ด ดอกบานอยู่เป็นเวลาหลายวัน ขนาดทรงพุ่ม 25-30 ซม. ปลูกได้ทุกฤดู ควรมีการเด็ดยอด เพ...
Read More
1,612 View 9 Jul 20

วิธีการปลูกดาวเรืองฝรั่งเศส MAR-502

ดอกสีแดงขอบเหลือง ขนาดดอก 6 ซม. เริ่มออกดอกเมื่ออายุ 60 วันหลังหยอดเมล็ด ดอกบานเป็นเวลาหลายวัน ขนาดทรงพุ่ม 25-30 ซม. ปลูกได้ทุกฤดู ควรมีการเด็ดยอดเพื่...
Read More
1,802 View 9 Jul 20

วิธีการปลูกดาวเรืองฝรั่งเศส MAR-501

ดอกสีแดงน้ำหมาก ขนาดดอกประมาณ 6 ซม. เริ่มออกดอกเมื่ออายุประมาณ 60 วันหลังหยอดเมล็ด ดอกบานอยู่เป็นเวลานานหลายวัน ขนาดทรงพุ่มประมาณ 25-30 ซม. ปลูกได้ทุก...
Read More