Article

728 View 1 Jul 20

วิธีการปลูกถั่วฝักยาว มังกรหยก เบอร์9

เป็นถั่วพันธุ์คัดพิเศษ ลำต้นแข็งแรง ติดฝักดก สีเขียวสด เนื้อหนากรอบ รสชาติดี ไม่เป็นหางหนู ฝักยาว 60-65 ซม....
Read More
1,355 View 1 Jul 20

วิธีการปลูกถั่วฝักยาว มังกรทอง 202

ถั่วเนื้อเมล็ดสีขาว ต้นแข็งแรง ฝักสีเขียวอ่อน รสชาติดี ติดฝักดก ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ฝักยาว 55-60 ซม....
Read More
612 View 1 Jul 20

วิธีการปลูกถัวฝักยาว สุขุมวิท

ถั่วเส้นเมล็ดสีดำ ฝักยาว สีเขียวสด ติดดกมาก แข็งแรง ต้านทานโรคได้ดี ฝักยาว 55-60 ซม....
Read More
5,918 View 1 Jul 20

วิธีการปลูกผักกาดเขียว เขียวสร้อยทอง

เทคนิคการปลูกผักกาดเขียว เขียวสร้อยทอง...
Read More
2,790 View 1 Jul 20

วิธีการปลูกผักกาดเขียวปลี ซุปเปอร์กรีน

ผักกาดเขียวปลี ซุปเปอร์กรีน...
Read More
2,773 View 1 Jul 20

วิธีการปลูกมะเขือตอแหล นาธาน

มะเขือตอแหล นาธาน...
Read More
1,371 View 1 Jul 20

วิธีการปลูกกะเพราม่วง

กระเพราม่วง...
Read More
1,427 View 1 Jul 20

วิธีการปลูกพริก ช่อระกา

เทคนิคการปลูกพริก ช่อระกา...
Read More