บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัด ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กลุ่มสารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

       เมื่อวันพฤหัสที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14.30 น. ที่ผ่านมา ทางบริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์ นำโดยคุณชัชวาล วุ้นนที กรรมการผู้จัดการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กลุ่มสารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เพื่อนำข้าราชการใหม่  มาศึกษาดูงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมบริษัท โดยมีการพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของบริษัท อาทิเช่น ประวัติความเป็นมาของบริษัท แจกแจงถึงลำดับขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช และยังมีการเดินเยี่ยมชมในส่วนงานแต่ละแผนก
    


Short URL :