กองบัญชาการกองทัพไทย และทีมงาน เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูก     

       พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย และทีมงาน เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูก,การเพาะกล้าและวางแผนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกองทัพไทยกับบริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด 
เพื่อนำไปปรับใช้พัฒนาในโครงการพระราชดำริฯ 
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี


Short URL :