CSR

3,027 View 21 Aug 15

บริษัทในเครือแอ๊ดว้านซ์ซีดส์กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนสิ่งของงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558

บริษัทในเครือแอ๊ดว้านซ์ซีดส์กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนสิ่งของงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558...
Read More
1,736 View 6 Aug 16

โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 1

โครงการ “ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่มครั้งที่ 1” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี...
Read More
2,165 View 21 Aug 15

ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว

บริษัทในเครือแอ๊ดว้านซ์ซีดส์กรุ๊ป ได้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย...
Read More
6,156 View 26 Jul 14

โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัดและตัวแทนจำหน่ายในเครือร่วมกันจัดโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้องได้อิ่มที่ ณ. โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ว...
Read More
2,501 View 9 Apr 15

บริจาคน้ำท่วมภาคใต้ 2554

ผู้จัดการบริจาคของให้ภาคใต้เพื่อชดเชยกรณีน้ำท่วม...
Read More