บริษัทในเครือแอ๊ดว้านซ์ซีดส์กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนสิ่งของงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558ทางบริษัทในเครือแอ๊ดว้านซ์ซีดส์กรุ๊ปได้เข้าร่วมสนับสนุนในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ที่ทางหมู่ 4 ต. สวนพริกไทย จ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น โดยทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 คุณปรียาลักษณ์ พันธ์หว้า  ได้เป็นตัวแทนเข้ารับสิ่งของสนับสนุนในงานวันเด็กฯ และ ได้นำสิ่งของที่ได้รับไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2558 ณ บริเวณสะพานปูน  ที่ทำการหมู่ 4 ต.สวนพริกไทย จ.ปทุมธานี ทางบริษัทในเครือแอ๊ดว้านซ์ซีดส์กรุ๊ป จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้


 

Short URL :