โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 17


โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 17 บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด ร่วมกับกลุ่ม BIG HEART สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ให้กับโรงเรียน ตชด.ทิไล่ป้า อยู่ชายแดนไทย-พม่า (เขตทุ่งใหญ่นเรศวร) เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปเพาะปลูกเพื่อประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทาน ในวันที่ 24 ก.พ. 62 ที่ผ่านมา

Short URL :