วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562


 

       วันเด็กแห่งชาติ" เป็นวันสำคัญในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2562 มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปี โดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น สำหรับปี 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้คำขวัญวันเด็กปี 2562 ไว้ว่า

" เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ทางบริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนของของรางวัล และผลไม้ของบริษัทฯ ให้กับน้องๆ ในสถานที่ต่างๆ..

Short URL :