โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 16


โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 16 บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด ร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนป่าละอู และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก ในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปเพาะปลูกเพื่อประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทาน ในวันที่ 13 ม.ค. 62 ที่ผ่านมา

Short URL :