โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 5

โครงการ “ตะวันต้นกล้า พาน้องอิ่มครั้งที่ 5” บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัด ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชร่วมกับร้านสุรเกษตร จ. นครราชสีมา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้ทางร้านนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ที่ขาดแคลน โดยมีตัวแทนส่งมอบจากทางบริษัทคือ คุณวิศรุต หอมอ่อน พนักงานขายประจำพื้นที่ดังกล่าวมอบให้แด่ คุณอรวรรณ ผลเจริญ เจ้าของร้านสุรเกษตร

 

Short URL :