โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 8


โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัด ได้สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดีหญิง) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน นำแตงโมสายพันธุ์”กินรี” และแคนตาลูปสายพันธุ์ “สวีท” มาเป็นผลไม้ในอาหารมื้อกลางวันแก่น้องๆที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ พร้อมกันนี้ได้มีพื้นที่ซุ้มผลไม้ ให้ผู้มาร่วมงานได้ชมและชิมรสชาติ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มจากน้องๆและผู้มาร่วมงานอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง


Short URL :