โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 9โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 9 บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัด ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ร่วมกับชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำไปร่วมในโครงการค่าย
ความรู้สู่ชนบทครั้งที่ 26 ณ โรงเรียนบ้านโนนปีป ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา ในระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน ถึงวันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

Short URL :