บริจาคสิ่งของให้แก่น้องๆ ชมรมพลเมืองเด็กดี เขตดินแดง

                        

           ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ท่ี่ผ่านมา บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัด นำโดยผู้บริหารคุณชัชวาล วุ้นนที และพนักงานได้ร่วมบริจาคสิ่งของ เช่นพัดลม หลอดไฟ ผ้าห่ม ขนม ผลไม้ ให้แก่น้องๆ ชมรมพลเมืองเด็กดี เขตดินแดง

Short URL :