โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 12

              
          โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 12 บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์จำกัด ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ร่วมกับชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำไปร่วมโครงการค่ายความรู้สู่ชนบทครั้งที่ 27 ณ โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

Short URL :