โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 14


                 โครงการตะวันต้นกล้าพาน้องอิ่มครั้งที่ 14   บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์และเลี้ยงไอศกรีมน้องๆโรงเรียนวัดเปรมประชากร ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

Short URL :